ឆ្កែធាត់ ឆ្កែស្គម ដណ្ដើមឆ្អឹងគ្នា _ The future of politics of Kem Sokha and Sam Rainsy, CNRP, CNRM

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Loading...
SEMrush
Added by aravindh060
9 Views
ឆ្កែធាត់ ឆ្កែស្គម, ឆ្អឹងមួយដុំបោះឲ្យឆ្កែ២ក្បាល ឆ្កែដែលស្គមហើយរហ័សវានឹងដណ្ដើមយកដុំឆ្អឹងនោះរត់ទៅបាត់ ប៉ុន្តែឆ្កែធាត់មួយក្បាលទៀត វានឹងមិនសុខចិត្តឡើយ៕

Khan Sovan talks about the political future of Kem Sokha and Sam Rainsy as well as the fate of the CNRP party.

_____________

Dear Youtube...

Mr. Khan Sovan is owner of the video, he has allowed Khmer Mjas Srok channel to use all his videos and post his videos to Youtube.

Therefore, Channel Khmer Mjas Srok is in compliance with the YouTube Community Guidelines.

Please visit to Mr. Khan Sovan facebook page that's linking with Khmer Mjas Srok channel. Thank You!

https://www.facebook.com/KhanSovan20/app/212104595551052/

_____________

samdech hun sen, hun sen, sam rainsy, kem sokha, khan sovan, james sok, ,william guang,

cambodian politicians, khmer politics news, cambodia political news,

khmer, cambodian, cambodia, kh, news, khmer news, khmer news today, cambodia news today, cambodia hot news, rfa, rfi, voa, vod,
Category
News & Politics

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment